Home » HET DORP

HET DORP

Iens is een terpdorpje nabij Wommels en telt ongeveer 45 inwoners. Het dorp ligt te midden van agrarische bedrijven. Binnen de bebouwde kom zijn twee boerderijen gevestigd. Het merendeel van de bewoners van Iens vindt hun werk buiten het dorp. Van oorsprong was het gelegen aan een doodlopende weg, later is er een fietspad aangelegd dat langs de Boalserter Feart loopt.

Iens wordt al omstreeks het begin van de jaartelling bewoond. De karakteristieke kerk stamt voor een deel uit de dertiende eeuw. In de kerk bevinden zich grafzerken uit de zestiende eeuw. Ooit stond er een stins (landhuis), die bewoond werd door de familie Van Burmania. In de kerk hangt nog een rouwbord met het wapen van deze familie. In 1991 werd de officiële naam Edens gewijzigd in het Friestalige Iens. Iens is de geboorteplaats van de Friese volksdichter Piet Idzinga.

Bij het dorp staat de Edensermolen, een kleinepoldermolen uit 1847 die bij grote wateroverlast als hulpgemaal dienst doet.