Home » Blog » Nieuwe bloembakken

Nieuwe bloembakken

Sinds juni 2020 is het dorp opgefleurd met hangende bloembakken rond de vernieuwde lantaarnpalen. In totaal zijn er 12 bloembakken geplaatst bij de 6 lantaarnpalen in de bebouwde kom van het dorp. De bloembakken zijn dankzij een drietal inwoners en steun van de gemeente Súdwest-Fryslân tot realisatie gekomen en door tuincentrum Gaardenier uit Wommels geplaatst.

Alle bloembakken zijn voorzien van een waterreservoir en er groeien verschillende bloemsoorten bij elke lantaarnpaal. Op de foto staan de bloembakken op de kruising bij de kerk van Iens.