Home » Onderhoud kerk

Onderhoud kerk

De toren van de Ienser kerk staat sinds kort in de steigers. De stichting monumentenbehoud Súdwest-Fryslân is de eigenaar van de toren van de kerk. Zij heeft de opdracht gegeven aan bouwbedrijf Van der Vegt uit Weidum om onderhoudswerkzaamheden aan de toren uit te voeren. De restauratie zal nog enige weken in beslag nemen.

De laatste keer dat er een grote restauratie plaatsvond was tussen 1988-1990, tegelijk met een restauratie aan de kerk, die in eigendom is van de plaatselijke PKN gemeente.